Maak kans op twee kaarten voor Juventus - Ajax (Spelvoorwaarden)

Maak kans op twee kaarten voor Juventus - Ajax (Spelvoorwaarden)

12 april 2019, 15:20

LET OP! INDIEN JE DEELNEEMT AAN DEZE ACTIE EN KANS WIL MAKEN OP DE PRIJS, DIEN JE TE VOLDOEN AAN ONDERSTAANDE VOORWAARDEN;

• Op dinsdag 16 april ben je beschikbaar om omstreeks 6:00 ’s ochtends op Schiphol aanwezig te zijn • Je bent beschikbaar om in Italië te overnachten van dinsdag 16 april op woensdag 17 april • Op maandagavond 15 april omstreeks 22:00 ben je telefonisch bereikbaar en kun je tijdens het telefoongesprek met Talpa TV bevestigen dat jij en je medereiziger direct de nodige gegevens kunnen doorgeven t.b.v. de reis

• Deze sms/bel&win actie (het “Spel”) is ter promotie van Veronica Inside (het “Programma”).

• De spelperiode loopt gedurende het voetbalseizoen 2018-2019, te weten van 20 augustus 2018 t/m 1 juni 2019. Binnen de spelperiode zijn er maximaal 20 spelronden, met elk 1 trekking.

• Deze aanvullende spelvoorwaarden gelden voor spelronde 7. Deelname aan spelronde 7 is mogelijk gedurende de uitzending van het Programma op vrijdag 12 april 2019 tot en met de uitzending van het Programma op maandag 15 april 2019. In het Programma op maandag 15 april 2019 zal worden aangegeven tot welk tijdstip kan worden deelgenomen. Na het sluiten van de lijnen kan niet meer aan de spelronde worden deelgenomen.

• Naast deze aanvullende spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden van Talpa TV B.V., te vinden op de website van Talpa TV. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Aanvullende Spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden, gaat het bepaalde in deze Aanvullende Spelvoorwaarden vóór.

• De trekking van spelronde 7 vindt plaats aan het eind van de uitzending van het Programma op 15 april 2019.

• De te winnen prijs in spelronde 7 bestaat uit twee kaarten voor de wedstrijd AFC Ajax vs Juventus op 16 april 2019 in het Allianz stadion in Turijn (Italië), inclusief retourvlucht Amsterdam-Turijn en 1 hotelovernachting o.b.v. logies en ontbijt, (voor 2 personen) ter waarde van 2.870 euro (de “Prijs”). Transfers van de luchthaven naar het hotel en v.v. zijn inbegrepen, vervoer naar het stadion en terug is op eigen gelegenheid.

• Deelnemen aan spelronde 7 kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daar in het woord AJAX naar 4600, of te bellen naar 0909-0320.

• Indien per sms wordt deelgenomen, ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour.

• De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).

• Het is mogelijk meerdere keren deel te nemen aan de spelronde om zo de kans op het winnen van de Prijs te vergroten.

• Elke 10e deelnemer maakt kans op de Prijs.

• Uit alle 10e deelnemers wordt door de computer ad-random de (voorwaardelijke) winnaar van de Prijs geselecteerd (=de trekking van de Prijs). De betreffende deelnemer wordt tijdens de uitzending gebeld op het telefoonnummer waarmee hij/zij heeft deelgenomen. Uitsluitend Indien deze deelnemer:

(i) bij de eerste belpoging kan worden bereikt; en (ii) tijdens dit telefoongesprek direct de volgende gegevens van de deelnemer zelf en/of zijn/haar medereiziger kan doorgeven: geslacht, eerste voornaam als in paspoort, volledige achternaam (meisjesnaam indien getrouwd), geboortedatum, emailadres en telefoonnummer; en (iii) tijdens dit telefoongesprek direct kan bevestigen dat hij/zij en zijn/haar medereiziger over een geldig paspoort of identiteitskaart beschikken; en (iv) tijdens dit telefoongesprek direct kan bevestigen dat hij/zij en de genoemde medereiziger de volgende ochtend (16 april 2019) tijdig op Schiphol aanwezig kunnen zijn, is deze deelnemer de definitieve Winnaar van de Prijs. Indien de betreffende deelnemer niet aan (een van) de onder (i) tot en met (iv) genoemde voorwaarden kan voldoen, maakt deze deelnemer geen aanspraak op de Prijs. Talpa zal in dat geval een nieuwe (voorwaardelijke) winnaar selecteren op de hiervoor beschreven wijze. Het is ter uitsluitende beoordeling van Talpa TV of de geselecteerde deelnemer voldoet aan de onder (i) tot en met (iv) genoemde voorwaarden, alsook aan de overige voorwaarden zoals genoemd in deze Aanvullende Spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden; het oordeel van Talpa TV ter zake is niet voor discussie vatbaar.

• De naam en woonplaats van de Winnaar wordt in het programma bekend gemaakt.

• De Deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

• De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.

• Tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Talpa TV, is Talpa TV niet aansprakelijk voor eventuele door de Winnaar en/of diens medereiziger gemaakte kosten of geleden schade in verband met gebruikmaking van de Prijs (waaronder schade geleden tijdens de reis naar en/of het verblijf in Turijn) dan wel het niet gebruik (kunnen) maken van de Prijs (bijvoorbeeld als gevolg van vertraging in de reis).

• Het bezoek van de wedstrijd door de Winnaar en diens medereiziger is volledig voor eigen risico. Talpa TV wijst de Winnaar er uitdrukkelijk op, dat de gewonnen kaarten geldig zijn voor plaatsen in een neutraal vak. Talpa TV adviseert de Winnaar en diens medereiziger om géén voetbalkleding, en meer in het bijzonder, géén Ajax kleding of andere elementen te dragen of bij zich te hebben.

Deel dit artikel